Welkom op de website van CGK Hasselt

De Christelijke Gereformeerde Kerk Hasselt is een gemeente, die haar armen opent voor alle inwoners van Hasselt en omgeving. Dat doen we vanuit onze missie: 'Als gemeente willen wij, in trouw aan Gods Woord, Christus volgen en dienen, God en elkaar liefhebben en Gods liefde delen met de mensen om ons heen.'

CGK Hasselt bestaat ruim 80 jaar en is qua leeftijdsopbouw een jonge geloofsgemeenschap, geworteld in de gereformeerde traditie. Onze gemeente bestaat uit ongeveer 400 leden. De meesten daarvan wonen in de stad Hasselt en haar directe omgeving.

Iedere zondag ontmoeten we elkaar in onze twee erediensten; het hart van de gemeenschap. Ook ontmoeten individuele kerkleden elkaar in kleinere kringen, de zogenoemde mini-wijken. De diensten worden gehouden in sporthal "de Prinsenhof" aan de Prinsenstraat 24 te Hasselt. De aanvangstijden zijn 9.30 uur en 16.30 uur. Voor de kleinste kinderen is er oppas aanwezig.

Kerkdiensten

Ds. G. van Roekel


Prof. Dr. A. Huijgen


st. D. van Vliet


st. D. van Vliet


 

Activiteitenagenda

Vespervieringen gezamenlijk met GKV

Tijd: vanaf 20:00 uur
Locatie: Koningshof

Wie zijn wij?

http://www.cgkhasselt.nl/uploads//prinsenhof.jpg

CGK Hasselt

Op vrijdag 30 oktober 1936 werd de Christelijke Gereformeerde Kerk Hasselt opgericht. 16 juli 1937 werd Baangracht 21 als kerkgebouw in gebruik genomen...

http://www.cgkhasselt.nl/uploads//jeugddienst.jpg

Kerkverband

In de 16e eeuw splitste een groot aantal christenen zich af van de toenmalige rooms-katholieke kerk. Dit noemen we de Reformatie. Deze mensen staan bekend...

Dagelijks Woord