Welkom op de website van CGK Hasselt

De Christelijke Gereformeerde Kerk Hasselt is een gemeente, die haar armen opent voor alle inwoners van Hasselt en omgeving. Dat doen we vanuit onze missie: 'Als gemeente willen wij, in trouw aan Gods Woord, Christus volgen en dienen, God en elkaar liefhebben en Gods liefde delen met de mensen om ons heen.'

CGK Hasselt bestaat ruim 80 jaar en is qua leeftijdsopbouw een jonge geloofsgemeenschap, geworteld in de gereformeerde traditie. Onze gemeente bestaat uit ongeveer 400 leden. De meesten daarvan wonen in de stad Hasselt en haar directe omgeving.

Iedere zondag ontmoeten we elkaar in onze twee erediensten; het hart van de gemeenschap. Ook ontmoeten individuele kerkleden elkaar in kleinere kringen, de zogenoemde mini-wijken. De diensten worden gehouden in sporthal "Anna van der Breggen" aan de Prinsenstraat 24 te Hasselt. De aanvangstijden zijn 10.00 uur en 19:00 uur, waarbij de dienst van 19:00 uur samen wordt gehouden met onze broeders en zusters van de NGK in Hasselt, Weedebrink 1.Voor de kleinste kinderen is er in de ochtenddienst oppas aanwezig.

Wilt u meer informatie over onze gemeente of wilt u lid worden? Mail naar scriba@cgkhasselt.nl

Kerkdiensten

ds. B. Hofland


ds. B. Reinders // Ontmoetingskerk


ds. J. Oosterhuis // Openluchtdienst // Sport Event Hasselt


Ds. B. Reinders // Ontmoetingskerk


K. de Graaf // Ontmoetingskerk


n.n. // Ontmoetingskerk


 

Activiteitenagenda

Dienst mee kijken?

Klik HIER om naar onze -pagina te gaan (pagina opent in nieuw venster)
 
Het gebruiksplan met o.a. afspraken, regels en de opstelling van de zaal is te vinden via deze link(pagina opent in nieuw venster)
 
 
 

Wie zijn wij?

https://www.cgkhasselt.nl/uploads//prinsenhof.jpg

CGK Hasselt

Op vrijdag 30 oktober 1936 werd de Christelijke Gereformeerde Kerk Hasselt opgericht. 16 juli 1937 werd Baangracht 21 als kerkgebouw in gebruik genomen...

https://www.cgkhasselt.nl/uploads//jeugddienst.jpg

Kerkverband

In de 16e eeuw splitste een groot aantal christenen zich af van de toenmalige rooms-katholieke kerk. Dit noemen we de Reformatie. Deze mensen staan bekend...

Dagelijks Woord