https://www.cgkhasselt.nl/uploads//kindernevendienst.jpg

Kindernevendienst

In de ochtenddienst hebben wij voor de kinderen nevendiensten. De nevendiensten starten na het kindermoment in de kerk. De leiding gaat dan met de kinderen naar de Koningshof. Ze komen terug in de kerk tijdens de collecte. Op die manier sluiten we als gemeente de dienst gezamenlijk af.
Voor de kinderen in groep 1 t/m 3 is er de groep De Parels. De kinderen in groep 4-5 mogen naar de groep De Kingskids. Tweewekelijks is er voor de kinderen in groep 6-7 ook een kindernevendienst: Young Voices.

Tijdens de kindernevendienst gaan de kinderen zingen, ze bidden en ze behandelen een bijbel-verhaal en praten erover met elkaar, vaak is er nog tijd voor knutselen of het doen van een spel ter verwerking. De kindernevendienst werkt met de methode Vertel het Maar: www.vertelhetmaar.nl
De methode biedt materiaal voor kinderneven-diensten aan op verschillende niveaus: onder, midden- en bovenbouw.