https://www.cgkhasselt.nl/uploads//leerhuis.jpg

Leerhuis Zwartewaterland

Het Leerhuis Zwartewaterland is een samenwerkingsverband van een aantal kerken in Zwartewaterland. Het Leerhuis biedt een ruim aanbod aan cursussen en themabijeenkomsten waarbij geloofsgroei en ontmoeting voorop staan. De groei van het Leerhuis is gericht op het samen groeien in Christus.

Vanaf de start in 2012 is het cursusaanbod gegroeid van 11 cursussen naar ongeveer 35 cursussen per seizoen. Het boekje kent sinds afgelopen jaar een oplage-toename van circa 1.700 exemplaren en wordt inmiddels verspreid naar circa 3.500 huisadressen in Zwartewaterland het onderwijsaanbod.

De volgende kerken nemen deel aan het Leerhuis: Hervormd PKN, Gereformeerd Vrijgemaakt, Gereformeerd PKN en Christelijk Gereformeerd, verdeeld over de drie kernen van Zwartewaterland: Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis.

De missie van Het Leerhuis luidt als volgt: “door onderwijs en ontmoeting mensen (opnieuw/hernieuwd) in aanraking te brengen met het christelijke geloof.”

Het thema voor 2017/2018 is "Leven delen". Voor het Programma 2017/2018 klik hier