https://www.cgkhasselt.nl/uploads//commissies.jpg

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de CGK Hasselt en bestaat uit 6 ouderlingen, 1 ouderling/scriba en 4 diakenen. Het moderamen, zeg maar het dagelijks bestuur, wordt gevormd door de voorzitter van de kerkenraad, de voorzitter van de diaconie en de scriba. Alle kerkenraadsvergaderingen worden genotuleerd door een vaste notulist, die geen deel uitmaakt van de kerkenraad.

Onder de kerkenraad functioneren de Commissie van Beheer, de penningmeester, de bezoekbroeders en –zusters en de jeugdraad. Ieder van deze onderdelen heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid, maar staat onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. Iedere ouderling en diaken heeft een of meer miniwijken om te dienen. Tijdens het vacant zijn rust op hen ook de volledige pastorale taak. Jaarlijks leggen de ouderlingen in hun wijken de huisbezoeken af. Er wordt maandelijks door ouderlingen en diakenen plenair vergaderd. De diakenen vergaderen daarnaast ook nog in hun eigen vergadering. Naast deze vergaderingen wordt ook samen gesproken met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Hasselt. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering. De Classisvergaderingen worden ieder voor- en najaar bezocht door een ouderling en een diaken.

Predikant

Sinds september 2023 is ds. B. Hofland verbonden aan onze gemeente.

Commissie van Beheer

De naam zegt op zich al heel wat. We hebben toch geen eigen kerkgebouw, dus wat valt er dan te beheren? Juist omdat wij als gemeente geen kerkgebouw hebben is er veel te beheren. We kunnen eigenlijk wel stellen dat de commissie zorgt voor veel zaken; van collectemunten tot onderdak aan toe. De commissie zorgt er voor dat elke zondag de eredienst bediend kan worden in een gebouw. Maar ook bijvoorbeeld de huisvesting van clubs, verenigingen, catechisaties en vergaderingen behoren tot het takenpakket. We hebben het nu alleen nog maar gehad over de huisvesting van verschillende activiteiten. Maar er is nog meer: Als er wat gekocht moet worden, bijvoorbeeld een beamer of een geluidsinstallatie, dan neemt de commissie daar een beslissing over. De Commissie van Beheer kunt u rechtstreeks bereiken via een email. Gebruik daarvoor het volgende mailadres: cvb@cgkhasselt.nl. De penningmeester is rechtstreeks te bereiken op penningmeester@cgkhasselt.nl.