https://www.cgkhasselt.nl/uploads//zending.jpg

Zending

Achter Jezus' woorden: 'Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest' (Mattheüs 28: 18) klopt Zijn hart. Hij wil dat het grote nieuws dat wereldwijd bekent wordt gemaakt. Alle mensen moeten weten dat de Zoon van God het hoogste offer heeft gebracht om hun een nieuw en eeuwig leven te geven!

Deze opdracht geldt nog steeds, zo'n 2000 jaar later. Vele christenen zijn op vele plekken op deze aarde bezig om het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen en 'voor te leven'. Als gemeente kunnen we een bijdrage leveren aan deze oproep van Jezus. Door ondersteuning te geven aan verschillende projecten en missionair werkers in het buitenland.

Iedere kant van deze missie kan in meer of mindere mate toegepast worden op de zending! De bijbelse opdracht om zending te bedrijven (Matteus 28:19), het navolgen van Christus (geen mens is dichter bij ons gekomen om het prachtigste nieuws te vertellen en voor te leven), het liefhebben van God (waar het hart vol van is, loopt de tong van over: Gods boodschap en Zijn heil gunnen we alle volken!) en dit alles te delen met de mensen om ons heen.

Zendingsproject Mozambique

Mozambique is een land in het zuidoosten van Afrika. Het grenst aan Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Swaziland en de Indische Oceaan. Mozambique is bijna 20 keer zo groot als Nederland. Het land was enkele eeuwen een kolonie van Portugal. Naast locale talen wordt er Portugees gesproken. In 1974 vond de Portugese revolutie plaats. Frelimo, de nationale verzetsbeweging, behaalde tijdens de verkiezingen die daarop volgden een overweldigende meerderheid. Portugal verliet de kolonie en de meeste Portugese inwoners uit Mozambique vluchtten. Hierdoor stortte de economie van dit gebied geheel in.

In het noorden van Mozambique ligt de provincie Zambézia. In deze provincie is het Lomwe de meest gesproken taal. Een groot gedeelte van de bevolking dat in de samenleving het kader vormde, is tijdens de burgeroorlog gevlucht of vermoord.
Trans World Radio (TWR) zendt al vele jaren programma's uit naar Mozambique. Daarin staat de bijbelse boodschap centraal. Door het radiowerk van pastor Avelino Mutilima kwamen in de provincie Zambézia velen tot geloof. Ze vormden spontaan geloofsgemeenschappen. Bij de kerkleiders is nog onvoldoende theologische kennis aanwezig om aan deze gemeenschappen geestelijke leiding te geven.
In 1995 hebben de CGK op verzoek van TWR besloten om het radiowerk van TWR te combineren met toerustingwerk onder de Lomwe-sprekende geloofsgemeenschappen in Zambézia. Onder de eerste predikanten die in het gebied aan het werk gingen was ook een bekende van ons, namelijk drs. J. van 't Spijker. Hij heeft herhaaldelijk in onze gemeente gesproken over zendingswerk in het algemeen en zijn bijzondere taak hierin. Het eerste aandachtsgebied voor het TWR is het TEE-werk (1e niveau).

Wat betekent TEE?
Deze afkorting staat voor Theological Education by Extension. Het werkt als volgt: een docent begint les te geven aan (pakweg) vijf cursisten die na een bepaalde periode hun eerste studiefase afsluiten met het ontvangen van een diploma of certificaat. Onder geregelde begeleiding van hun eerste docent mogen deze cursisten nu op hun beurt weer les gaan geven. Nemen zij ook ieder vijf cursisten voor hun rekening, dan is er al sprake van 25 cursisten! De eerste vijf cursisten studeren trouwens inmiddels ook door voor een volgend certificaat om het geleerde weer aan hun cursisten door te geven. Nemen de 25 cursisten na het ontvangen van hun eerste certificaat ieder weer vijf cursisten voor hun rekening, dan wordt de olievlekwerking al heel duidelijk. Op deze wijze zijn momenteel zo'n vijftienhonderd cursisten in meer dan 80 groepen aan de studie! De pastores Mala, Campus en Pedro die zich vooral met dit werk bezighouden leggen op hun motoren honderden kilometers af om hun cursisten en docenten te bereiken en van materiaal te voorzien.

ONS eigen project: EBOM
Naast het 'mobiele' werk van de TEE-cursus bleek er ook behoefte te bestaan aan een Bijbelschool waaraan op een wat hoger niveau les gegeven kon worden. Die school, de EBOM (Escola Bíblica Okhapelela Masu) is inmiddels gebouwd op een terrein dat enkele kilometers buiten Mocuba ligt. Een vrijwilligersgroep uit Hoogeveen bouwde in 2007 een woning annex kantoor voor een beheerder van het terrein en aanspreekpunt voor de studenten. De studenten - met een hogere vooropleiding dan de cursisten van TEE - krijgen les gedurende 4,5 maanden, verdeeld over het jaar. Dat gebeurt uit praktische overwegingen: naast de studie moet ook inkomen verdiend worden. Bovendien maakt de regentijd het geruime tijd onmogelijk om les te geven of te volgen. Verschillende kerken in de omgeving van Mocuba hebben aangegeven graag studenten naar de EBOM te willen sturen. Het maximale aantal studenten dat gehuisvest kan worden is echter 32 - waarbij nog geen rekening is gehouden met de mogelijkheid dat ook vrouwelijke studenten zich aanmelden. Momenteel wordt met die belangstellende kerken overlegd over de mogelijkheid de capaciteit van de school uit te breiden. U begrijpt: deze uitbreiding, maar ook het onderhoud van de bestaande gebouwen en de overige kosten van het draaiende houden van EBOM kosten geld.  De CGK Hasselt geeft een deel van de collectes voor de Diaconie aan dit project: onze afdracht heeft zo een duidelijk doel, met een gezicht!